У Централном дому Војске Србије у Београду, 12.децембра 2016.године на основу Статута и Програма рада одржана је редовна годишња и уједно редовна изборна Скупштина Савеза удружења потомака ратника Србије од 1912 до 1920.године.
Након поздравних речи и избора радних тела Скупштине поднети су Извештај о раду Савеза и органа Савеза (Суда части, Надзорног одбора и благајника) за 2016.годину. Потом је уследило вишечасовно излагање Председника покрајинских, окружних, градских и регионалних одбора Савеза о раду и деловању, позитивним искуствима, поукама, проблемима, предлозима и захтевима.
У име регионалног одбора Мачванског округа али и о раду наше Општинске организације "Браћа Рибникар" Љубовија излагао је председник проф.Сретен Цветојевић - Цвеле који је између осталог у свом излагању посебно указао на потребу трансформисања Савеза и његових организационих целина у циљу прилагођавања савременим токовима у којима живима и радимо у 21 веку а што тренутно очигледно није на потребном нивоу као и латентан вишегодишњи проблем неподмлађивања чланства и кадрова у Савезу на свим нивоима. Такође Цветојевић је упознао присутне са врло значајним иницијативама и до сада предузетим активностима на оснивању СПОМЕН КОМПЛЕКСА ЦЕР на Церу и подизања СПОМЕН ЦРКВЕ НА МАЧКОВОМ КАМЕНУ.
У изборном делу Скупштине након извештаја председника Кандидационе и Верификационе комисије уследио је једногласан избор 37 чланова Републичког одбора Савеза, председника - Љубомир Марковић, потпредседника - Томислав Томић, генерални секретар - Милена Харамбашић, председника Суда части - Боро Вукан и Надзорног одбора - Драгослав Јовичић "Учо".
У завршном делу Скупштина је такође једногласно усвојила и Одлуку са 17 тачака које децидно прецизирају даљи рад и активности Савеза и његових организационих целина у наредном периоду а посебно у 2017.години.