На основу Статута и Програма рада за 2014.годину, а у циљу анализе и оцене рада и деловања свих органа Савеза у 2014.години и усвајања Програма рада за 2015.годину дана 10.децембра 2014.године у Централном дому Војске Србије у Београду, одржана је редовна годишња Скупштина Савеза удружења потомака ратника Србије 1912-1920.
Подносећи извештај о раду Општинске организације Савеза удружења потомака 1912 - 1920. "Браћа Рибникар" Љубовија госп.Сретен Цветојевић посебно је истакао да и поред катастрофалне поплаве која је погодила општину Љубовија и недостатка просторија за рад (канцеларије) који посебно оптерећују рад организације у Љубовији иста је реализовала тежишне планске задатке у 2014. години. У том смислу акценат је посебно ставио на изузетно добру сарадњу са локалном самоуправом, библиотеком "Милован Глишић" из Љубовије, Заводом за заштиту споменика културе из Ваљева и наравно Републичким и другим одборима Савеза. Захваљујући помоћи и разумевању истих достојно су током године организоване и спроведене све планиране манифестације по програму обележавања 100 година Великог рата, битке на Мачковом камену и традиционалном обележавању значајнијих датума током године.Такође, успешно је настављен рад на омасовљавању чланства јер је за 25% повећан број чланова у односу на 2013. годину. На пољу информисања направљен је значајан помак израдом и активирањем сајта односно веб странице која се редовно ажурира и прати све актвности у Општинској организацији потомака ратника. При том Цветојевић се и критички и самокритички осврнуо на поједине проблеме и активности у раду организација потомака а поготову када је у питању нормативна делатност и коначно решавање питања измена и допуна Статута Савеза удружења потомака.
Председник Републичког одбора Савеза и председавајући Скупштине господин Љубомир Марковић врло похвално се изразио о раду Општинске организације из Љубовије и њеног председника наводећи их као пример доброг и успешног рада и као једну од најорганизованијих и најуспешнијих Општинских организација потомака у Србији.